Go Irie, Akisato Kimura, Hirokazu Kameoka, Kaoru Hiramatsu, Kunio Kashino Mirela Ostrek